STO in de regio

Meer zichtbaarheid van STO in de regio!

Een van de speerpunten van Sterk Techniek Onderwijs is de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Om de deelname aan STO in de regio zichtbaar te maken verschijnen er op steeds meer locaties plaquettes. Deze plaquettes maken de deelname aan STO zichtbaar en geven aan dat desbetreffende school of bedrijf een bijdrage heeft aan het vorm geven van Sterk Techniek Onderwijs in de regio Noordoostpolder en Urk.